Prvi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Prvi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021.godini.

Rok za podnošenje prijava je od 05.maja do 04.juna 2021.godine.

Na spisku konsultantskih kuća koje su u mogućnosti da pružaju usluge po ovom pozivu, pod rednim brojem 16 pronaći ćete i ime Bojana Kuzmanović – direktorice Kancelarije za ruralnu ekonomiju i razvojne projekte, koja je u ovom slučaju obuku pohađala pod okriljem partnerske konsultantske agencije TRAINCO d.o.o.

Više informacija možete pronaći na linku http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/prvi-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu-u-2021-godini/